جمعه 4 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نشریه سوره هنر
سیزدهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
با موضوع «سرود»
سیزدهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» نیمه اول شهریورماه ۱۳۹۹ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
یازدهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر»
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
با موضوع «ادبیات کودک و نوجوان-کمیک استریپ»
یازدهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» نیمه اول مردادماه ۱۳۹۹ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
دهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹
دهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» نیمه اول تیرماه ۱۳۹۹ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
نهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر»
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
نهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» نیمه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
شماره هفتم از دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر»
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شماره هفتم از دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» فروردین‌ماه ۱۳۹۹ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
ششمین شماره از «سوره هنر» نیمه دوم اسفند‌ماه با موضوع «اقتباس در سینما»
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
شماره ششم از دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» نیمه دوم اسفندماه ۱۳۹۸ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
شماره پنجم سوره هنر
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
شماره پنجم از دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» نیمه اول اسفندماه ۱۳۹۸ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
شماره چهارم از دو هفته‌نامه «سوره هنر»
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
شماره چهارم از دو هفته‌نامه «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه «سوره هنر» نیمه اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
نشریه سوم
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
شماره سوم از دو هفته‌نامه «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه «سوره هنر» اول بهمن ماه ۱۳۹۸ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
نشریه دوم
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
شماره دوم از دو هفته‌نامه «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه «سوره هنر» نیمه دوم دی‌ماه ۱۳۹۸ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.
دو هفته‌نامه «سوره هنر»
یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸
نشریه سوره هنر
آرشیو نشریه «سوره هنر» را می‌توانید از لینک‌های زیر دریافت کنید. دوهفته‌نامه با هدف تبیین و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با رویکردی واقع‌گرا به مسائل روز بستری برای انعکاس تحلیل و نظر متخصصان در حوزه‌های مختلف فرهنگ، هنر و ادبیات است و ابتدا و نیمه هر ماه به صورت الکترونیکی در پایگاه خبری حوزه هنری منتشر می‌شود.