چهارشنبه 5 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پنجمین شماره نشریه سوره هنر
شماره پنجم سوره هنر
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
شماره پنجم از دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» نیمه اول اسفندماه ۱۳۹۸ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.